U Brčkom održan sastanak s predstavnicima entiteta o izgradnji autoputa

0
305
Predstavljene dosadašnje aktivnosti i daljnji koraci ka izgradnji autoputa prema Brčkom

U Brčko distriktu BiH jučer je održan sastanak s predstavnicima entiteta o dosadašnjim aktivnostima i daljnjim koracima za izgradnju autoputa Vukosavlje – Rača s jedne i Orašje – Tuzla s druge strane, a koji će u budućnosti biti dio međunarodnog koridora Beograd – Sarajevo, s petljom u Brčkom koja će učiniti Distrikt budućim saobraćajnim čvorištem.
Predstavnici JP Autoputevi Republike Srpske i JP Autoceste Federacije BiH predstavili su dosadašnje faze koji su urađene u entitetima kada je riječ o izgradnji spomenutih dionica autoputa, a koje se ogledaju u pripremnim radnjama za raspisivanje javnog poziva za projektovanje, finansiranje i izgradnju.
Gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić istakao je zainteresovanost Distrikta za ovaj važan kapitalni projekat s obzirom na sve pozitivne aspekte koje će Brčko imati od ove saobraćajnice i dodao da će u narednom periodu biti intenzivirane aktivnosti koje se tiču Brčko distrikta.
“Osim izgradnje mosta preko rijeke Save, izgradnja autoputa bit će jedan od fokusa rada Vlade i nadležnih institucija Distrikta”, kazao je Kadrić.
Dogovorena je intenzivnija saradnja s predstavnicima entiteta u razmjeni informacija, ali i zajedničkog djelovanja u kasnijim fazama izgradnje autoputeva.
Sastanku su u ime Brčko distrikta pored gradonačelnika prisustvovali i glavni koordinator Vlade Željko Antić, predstavnici Odjeljenja za javne poslove i Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove te JP Putevi Brčko i Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.