RS: Pad prometa na aerodromima, željeznicom i drumskom saobraćaju

0
194
Povećan broj putnika u drumskom, željezničkom i avio prometu

Promet na aerodromima Republike Srpske u četvrtom tromjesečju 2020. godine bilježi pad u odnosu na isti period prethodne godine. Broj letova stranih aviokompanija manji je za 37,3%, dok je broj letova domaćih manji za 25,4%.
Broj prevezenih putnika stranim avionima bilježi značajan pad u odnosu na isti period prethodne godine i manji je za 89,3%.
U željezničkom saobraćaju, u četvrtom tromjesečju 2020. godine, obim prevezene robe veći je za 5,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a obim rada mjeren ostvarenim tonskim kilometrima veći je za 9,4%.
Prevezeno je 68,3% manje putnika, a broj ostvarenih putničkih kilometara manji je za 83,2%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, količina robe prevezene u četvrtom tromjesečju 2020. u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 1,4%. U istom periodu, pređeni put teretnih vozila manji je za 6,0%, a obim rada, iskazan u tonskim kilometrima manji je za 7,2%.
Broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju manji je za 61,8%. Pređeni kilometri autobusa manji su za 48,3%, a obim rada, iskazan u putničkim kilometrima manji je za 47,5%.
U gradsko-prigradskom saobraćaju, u periodu oktobar-decembar 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine, ukupni pređeni put autobusa manji je za 8,3%, a broj prevezenih putnika manji je za 34,2%.