U FBiH broj zaposlenih u februaru povećan za 0,3%

0
225
U odnosu na maj ove godine broj zaposlenih u junu se povećao za 0,3 posto

U februaru 2021. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 517.693. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,3% a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3% a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u februaru 2021. iznosio je 321.668 i u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1% a broj nezaposlenih žena takođe za 1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u februaru 2021. iznosila je 38,3% a za žene 46,2%.