U RS lani naučni stepen doktora nauka steklo 55 kandidata

0
376
Najveći broj doktorskih disertacija je iz oblasti društvenih nauka, novinarstva i informisanja

U 2020. godini na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj naučni stepen doktora nauka steklo je 55 kandidata. Prema polnoj strukturi 49,1% doktora nauka su muškarci, a 50,9% su žene.
Najveći broj doktorskih disertacija je iz oblasti Društvenih nauka, novinarstva i informisanja (51%), dok je najmanje doktorskih disertacija (3,6%) iz oblasti: Informacione i komunikacione tehnologije, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo, Prirodne nauke, matematika i statistika, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.
Na visokoškolskim ustanovama u RS-u prošle godine je i 33 kandidata steklo naučni stepen magistra nauka, 258 kandidata zvanje mastera, a 87 kandidata steklo je stručni stepen specijaliste.
Prema polnoj strukturi 57,6% magistara su muškarci, a 42,4% su žene. Ako posmatramo mastere, 40,3% su muškarci, a 59,7% su žene. Polnu strukturu kod specijalista čine muškarci sa 35,6%, dok žene čine 64,4%.
Najveći broj magistarskih i master radova, odnosno specijalističkih ispita je iz oblasti Zdravstvo i socijalna zaštita (24,9%), Društvenih nauka, novinarstva i informisanja (22%) i Humanističkih nauka i umjetnosti (16,9%) dok je najmanji broj iz oblasti Informacione i komunikacione tehnologije (2,9%).