U FBiH budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2022. blizu 51 milion KM

0
223
Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja - 30,66 posto

Planirana budžetska sredstva u Federaciji BiH i kantonima za istraživanje i razvoj u 2022.
godini, prema usvojenim budžetima za 2022. godinu iznose nešto više od 50,96 miliona KM. Većina sredstava planirana je u cilju obrazovanja (84,71%), oko 43,17 miliona KM, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Podsjetimo, u FBiH budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2021. godini iznosila su oko 46,78 miliona KM. Prema sektorima najviše sredstava je utrošeno u oblasti visokog obrazovanja (85,01%), oko 39,77 miliona KM. Prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše sredstava utrošeno je u oblasti obrazovanja (83,98%), oko 39,23 miliona KM.