U FBiH cijene u augustu porasle 0,1%, godišnja inflacija 17,4%

0
392
Utvrđene maksimalne visine marži u trgovini za pojedine osnovne životne namirnice

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u avgustu 2022. godine u prosjeku porasle za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,9%, Restorani i hoteli za 1,3%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,1%, Rekreacija i kultura za 1,0%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,9%, Ostala dobra i usluge za 0,4%, Obrazovanje za 0,2% i Zdravstvo za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Prijevoz za 3,8% i Odjeća i obuća za 2,0%. U ostalim odjeljcima u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U avgustu 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, cijene su porasle za 17,4% (godišnja inflacija), podaci su Zavoda za statistiku FBiH.