U Federaciji BiH isplata januarske penzije počinje 5. februara

0
312
Za isplatu novembarskih penzija u Federaciji BiH uplaćeno 189,6 miliona KM

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec januar u Federaciji BiH će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u petak 5. februara 2021. godine.
Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.
Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec januar iznose oko 195 miliona KM, saznajemo u Federalnom zavodu za PIO/MIO.