U FBiH najveće plate imaju zaposleni u Kantonu Sarajevo, a najmanje u SBK

0
8698
U FBiH najmanje plate su u SBK, a najviše u Kantonu Sarajevo (Izvor: Zavod za statistiku FBiH)

U Federaciji BiH je prosječna mjesečna isplaćena neto plata u decembru 2018. iznosila 914 KM i nominalno je bila viša za 0,8%, a realno za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok je bruto plata u decembru iznosila 1.405 KM i nominalno je viša za 0,7%, a realno za 1,0% u odnosu na prethodni mjesec.
Najviše neto plate u decembru 2018. imali su zaposleni u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.686 KM, te finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.613 KM. S druge strane, najniže neto plate imali su zaposleni u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u iznosu od 541 KM te građevinarstvu od 597 KM.
Ako se po kantonima u Federaciji BiH uporede isplaćene neto i bruto plate, uočava se da su najviše zarade u decembru 2018. isplaćene u Sarajevskom kantonu, a najniže u Srednjobosanskom kantonu, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U Kantonu Sarajevu prosječno neto isplaćena plata u decembru 2018. iznosila je 1.134 KM i za 1,7 posto je bila viša u odnosu na prethodni mjesec, dok su bruto plate iznosile 1.764 KM ili za 1,8 posto više nego u novembru (1.732 KM).
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najniža primanja imali su zaposleni u Srednjobosanskom kantonu (SBK) gdje su neto plate u decembru 2018. iznosile 755 KM (rast od 1,8% u odnosu na novembar – 742 KM), a bruto plate 1.142 KM ili za 2% više u odnosu na novembar kada je iznosila 1.120 KM.
Dakle, bruto plate zaposlenih u SBK bile su približno iste kao neto zarade u Kantonu Sarajevo.
Po visini zarada iza Kantona Sarajevo slijedi Hercegovačko-neretvanski kanton gdje su neto plate u decembru 2018. iznosile 1.005 KM, a bruto 1.550 KM, dok su zaposleni u ostalim kantonima imali nižu neto zaradu u odnosu na prosjek Federacije BiH (914 KM).
Inače, u cijeloj 2018. godini prosječna mjesečna isplaćena neto plata u FBiH iznosila je 889 KM i nominalno je bila viša za 3,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.