U FBiH od 1. jula veleprodajna cijena prirodnog gasa skuplja 23,3%

Nova veleprodajna cijena prirodnog gasa u FBiH od 1.7.2022. iznosi 998 KM/1000 Sm³, bez PDV-a

0
491
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Vlada FBiH je danas na prijedlog Ministarstva trgovine dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.7.2022. godine, a koja iznosi 998 KM/1000 Sm³, odnosno 0,998 KM/Sm³, prema važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu. U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH.
U obrazloženju odluke, Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je Energoinvest d.d. Sarajevo 12. jula uputilo zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u Federaciji BiH, te dostavilo Odluku direktora Energoinvesta o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce). Na ovaj zahtjev svoje mišljenje danas je dalo i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
U zahtjevu Energoinvesta je navedeno da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) sa dosadašnjih 809 KM/1.000 Sm³ (0,809KM/Sm³) trebala povećati na 998 KM/1000 Sm³ (0,998 KM/Sm³), s tim da u navedenu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost. Nova prodajna cijena skuplja za 23,3 posto jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području FBiH.
Također, u obrazloženju je istaknuto da je Energoinvest u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife, te je hitno potrebna korekcija cijene u skladu sa dešavanjima na tržištu u cilju obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potvrdio je nakon sjednice Vlade da je usvojena odluka o povećanju cijene plina. Kazao je da je taj zahtjev Gazprom uputio Energoinvestu koji je tu korekciju cijena zatražio od federalnih ministarstava trgovine te energije, rudarstva i industrije.
U saopćenju Energoinvesta se navodi da je povećanje cijene prirodnog gasa bila neminovnost, jer je pored zahtjevanog povećanja cijene koja se izražava u američkim dolarima, došlo i do značajnog pada vrijednosti eura tj. konvertibilne marke u odnosu na dolar, u poređenju sa predhodnim kvartalom, što je kumulativno rezultiralo navedenim povećanjem cijene prirodnog gasa u iznosu od 23,3 posto.