U FBiH potrošačke cijene u novembru porasle 0,1%, godišnja deflacija 1,5%

0
549
Najviše (za 0,6%) su porasle cijene vode, struje, plina...

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u novembru 2020. godine u prosjeku  porasle za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, Hrana i bezalkoholna pića i Ostala dobra i usluge za 0,3% i Zdravstvo 0,2%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,7%, Prijevoz za 0,2% i Rekreacija i kultura za 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale, navode iz Zavoda za statistiku FBiH.
U novembru 2020. godine u odnosu na novembar 2019. godine, cijene su pale za 1,5 posto (godišnja deflacija).