U FBiH prosječna neto plata u novembru 2021. iznosila 1.022 KM

0
550
Pad prosječne neto plate u Federaciji BiH na mjesečnom nivou

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u novembru 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.022 KM i nominalno je viša za 2,3% a realno za 1,1%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata za novembar 2021. godine nominalno je porasla za 5,8% a realno za 0,4%.
U novembru u odnosu na oktobar 2021. godine najveće povećanje prosječne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 8,2% a broj
zaposlenih se povećao za 1,2%, zatim u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,4% a broj zaposlenih se smanjio za 0,4%.
U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne neto plate zabilježeno je u Ostalim uslužnim djelatnostima za 6,5% a broj zaposlenih se povećao za 1,0%, zatim u Finansijskoj i djelatnosti osiguranja za 1,5% a broj zaposlenih se povećao za 0,2%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, u novembru 2021. najviše neto plate bile su kod zaposlenih u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.758 KM, zatim u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.670 KM, te u djelatnosti informacije i komunikacije u iznosu od 1.489 KM.
Najmanje, prosječne neto plate u novembru 2021. bile su kod zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 582 KM, zatim u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te zaposlenih u djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija gdje su prosječne neto plate bile 732 KM.
Prosječna mjesečna bruto plata u novembru 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.583 KM i nominalno je viša za 2,4% a realno za 1,2% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plata za novembar 2021. godine bila je nominalno viša za 6,3% a realno za 0,9%.