U FBiH u augustu bilo 532.253 zaposlenih, mjesečni pad za 0,5%

0
138
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i na malo

U Federaciji BiH je u augustu 2022. godine bilo ukupno 532.253 zaposlenih, od toga 229.392 žena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama (472.258) u augustu odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6% a broj zaposlenih žena za 0,8%, dok se u obrtu i srodnim djelatnostima (59.995) broj zaposlenih povećao za 0,1% a zaposlenih žena za 0,4%.
Najviše zaposlenih u augustu bilo je u prerađivačkoj industriji (106.545) i trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (98.128), a najmanje u poslovanju nekretninama (2.717), podaci su Zavoda za statistiku FBiH.