U Federaciji BiH blizu 58 hiljada turista, četiri puta više nego u junu lani

0
884
Neum je sve češća destinacija domaćih ali i stranih turista

Federaciju BiH je u junu 2021. godine ukupno posjetilo 57.769 turista što je četiri puta više u odnosu na juni prošle godine, a u odnosu na maj 2021. godine veći je za 51,3%. Učešće domaćih turista je 45,9% (26.530), a stranih turista 54,1% (31.239)
Ukupan broj noćenja turista u junu 2021. godine iznosio je 124.271 što je četiri puta više u odnosu na juni prošle godine, a u odnosu na maj ove godine veći je za 61,9%. Učešće domaćih turista je 41,2%, a stranih turista 58,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%, podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (23,8%), Saudijske Arabije (16,4%), Srbije (8,0%), Hrvatske (7,5%) i Kuvajta (3,7%) što je ukupno 59,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,6% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u junu 2021. godine iznosio je 26.059 što je za 17,7% više u odnosu na juni 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 17,8%.