U Lukavac Cementu održana edukacija za buduće EUREM menadžere

0
112
U Lukavac Cementu održana cjelodnevna praktična nastava za buduće EUREM menadžere

U saradnji sa Predstavništvom njemačke privrede u BiH (AHK BiH) juče je u Lukavac Cementu održana cjelodnevna praktična nastava za buduće EUREM menadžere.
Generalni direktor Lukavac Cementa Stjepan Kumrić je istakao da je to rezultat dugodišnje uspješne saradnje sa AHK BiH i da su među prvim polaznicima EUREM programa obuke za sticanje međunarodno priznatog certifikata za ‘Evropskog energetskog menadžera’ bili upravo inženjeri Lukavac Cementa. Ovaj njemački program se od 1994. godine provodi u više od 30 zemalja u svijetu i u proteklom periodu je dokazao svoju efikasnost.
Menadžer za energiju, okoliš i razvoj u Lukavac Cementu Emir Ćilimković, koji je i sam certificirani energetski menadžer, održao je stručno predavanje o poboljšanju energetske efikasnosti linije za proizvodnju klinkera sušenjem alternativnog goriva, a njegov završni rad u sklopu ove edukacije 2019. godine proglašen je najuspješnijim. Tokom predavanja je naglasio da je glavna uloga energetskog menadžera sistemizacija podataka o potrošnji različitih oblika energije, te kreiranje plana i programa mjera poboljšanja energijske efikasnosti prema prioritetima.
Polaznici edukacije su, između ostalog, imali priliku postavljati pitanja i razgovarati ne samo o ovoj temi, nego i o iskustvima i koristima ovog rješenja za Lukavac Cement, kao i o svim prednostima i značaju upotrebe alternativnih goriva u cementnoj industriji, uštedama fosilnih goriva i energije, energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša. Obuka je završena obilaskom proizvodnih pogona fabrike.
Predstavništvo njemačke privrede u BiH je licencirani partner za realizaciju EUREM edukacijskog programa u BiH, a Midheta Jeina, projekt menadžerica AHK BiH, je kazala da su posebno ponosni na činjenicu da je današnji predavač nekadašnji učesnik, te se nadaju da će i učesnici iz generacije 2022 biti predavači budućim generacijama.
Održana praktična edukacija u Lukavac Cementu pokazala je svu važnost razmjene stručnih znanja i primjene energetskih isplativih rješenja u praksi, što u konačnici konitinuirano osigurava razvoj uposlenika i kompanije.