Vlada FBiH: Komunikacija sa brojnim ambasadama u svijetu za nabavku vakcina

0
767
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa infomacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa u periodu od 26. do 31.3.2021. godine.
Vlada je danas ovlastila Zavod za javno zdravstvo FBiH da na zahtjev ponuđača/dobavljača i/ili proizvođača može dati Izjavu o odricanju mogućnosti pritužbi prema ponuđačima/dobavljačima i/ili proizvođačima vakcina protiv koronavirusa, u slučaju negativnih posljedica vakcinacije, na način kako je ta Izjava formulirana u postupku nabavke vakcina kroz COVAX mehanizam.
Zavod je zadužen i da Pregovaračkom timu za nabavku vakcina dnevno dostavlja tabelarni pregled podataka napretka procesa postupka nabavke, u odnosu na svakog pojedinačnog potencijalnog ponuđača/dobavljača.
Premijer FBiH je ovlašten da potpiše pisma namjere koja budu zatražena od Zavoda za javno zdravstvo i Ureda premijera FBiH, nakon iskazane spremnosti za nabavku vakcina protiv korona virusa za potrebe FBiH i za kompanije koje trenutno nisu registrirane kao veleprometnici lijekovima.
Inače, premijer FBiH danas je, u svojstvu člana Pregovaračkog tima za nabavku vakcina protiv koronavirusa (Covid-19) za potrebe građana FBiH, upoznao članove Vlade o dosad poduzetim aktivnostima.
Premijer je u više navrata održao sastanke i razgovarao s ambasadorom NR Kine u BiH, sastao i sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH, a ostvarena je i komunikacija sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, te Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
S ciljem mogućnosti samostalne nabavke vakcina, premijer je u stalnoj je komunikaciji sa ambasadorima BiH u Ruskoj Federaciji, NR Kini, Turskoj, Maleziji, te Stalnim predstavnišvom BiH pri UN.