U Naftne terminale FBiH u Pločama biće investirano 4 miliona KM

0
221
Investiranje u NTF u iznosu od 4 miliona KM biće obezbijeđeno iz Budžeta FBiH za 2021. godinu

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za period 2019. – januar 2021. godine.
Usvojene su izmjene i dopune ovog programa sa izmjenama i dopunama Plana investicija, te Program tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama.
Također, Federalna vlada je usvojila informaciju Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo o kontroli namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realiziranja projekta prema Planu investicija za obnovu i rekonstrukciju Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za 2020. godinu, shodno Odluci Vlade Federacije BiH od 28.4.2020. godine.
Vlada Federacije BiH je saglasna sa zahtjevom ovog privrednog društva za investiranje u NTF u iznosu od 4 miliona KM u skladu s danas usvojenim programom (Finansiranje iz sredstava dokapitalizacije Vlade FBiH). Vlada je saglasna i da iznos od 4 miliona KM bude obezbijeđeno iz Budžeta FBiH za 2021. godinu, utvrđenih u razdjelu kapitalnih transfera javnim preduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče.