RS: Proizvodnja u građevinarstvu u četvrtom kvartalu 2020. porasla 0,4%

0
268
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je 10%, a na objektima visokogradnje manja za 22,6%

Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine veća je za 0,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 4,5%, dok je na objektima niskogradnje manja za 2,6%.
Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u četvrtom tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa prethodnim tromjesečjem manja je za 0,6%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 0,5%, dok je na objektima niskogradnje manja za 1,4%.