U RS-u industrijski promet u aprilu manji za 10%

0
319
Najviše korisnika podsticaja je iz drvne, te metalne i elektro industrije, tekstila i obućarske industrije

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u aprilu u poređenju sa martom 2020. godine manji je za 10%.
Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 8,5%, a na inostranom tržištu pad od 11,3%.
U aprilu 2020. u poređenju sa aprilom 2019. godine, ukupni kalendarski prilagođeni promet industrije u RS pao je za 25,9%. Na inostranom tržištu zabilježen je pad od 21,5% a na domaćem tržištu pad od 31%.
U aprilu u odnosu na mart 2020. godine ukupni desezonirani promet kapitalnih proizvoda manji je za 4%, intermedijarnih proizvoda za 5,3%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 12,3%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 34% i promet energije za 64,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Na godišnjem nivou, u aprilu 2020. u odnosu na april 2019. godine kalendarski prilagođeni promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji je za 7,1%, intermedijarnih proizvoda za 19,3%, kapitalnih proizvoda za 20,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 55,3% i promet energije za 96,4%.