Ubrzati proces digitalizacije u BiH

0
1550
U toku je provedba aktivnosti za drugu fazu digitalizacije u BiH

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo odluku o minimalnim tehničkim zahtjevima za prijemnike DVB – T2 u cilju ubrzanja procesa digitalizacije u BiH.
Na ovaj način želi se realizirati obaveza predviđena dopunom Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju te omogućiti nadogradnja nabavljene opreme, kao i provođenje nabavke opreme za II fazu digitalizacije. Time bi se u najkraćem mogućem roku okončao započeti postupak digitalizacije na dobrobit javnih radiotelevizijskih servisa, komercijalnih RTV stanica i svih građana BiH.
Usvojen je i Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH, u kojem su hronološki navedene provedene aktivnosti i budući koraci za ubrzanje ovog procesa, koji BiH provodi u skladu s međunarodnim sporazumima.
U toku je provedba aktivnosti za drugu fazu ovog projekta, nakon što je puštanjem radiotelevizijskog digitalnog signala polovinom oktobra prošle godine zvanično okončana prva faza Projekta digitalizacije.