Ubrzati proces digitalizacije u BiH

0
1267
U toku je provedba aktivnosti za drugu fazu digitalizacije u BiH

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo odluku o minimalnim tehničkim zahtjevima za prijemnike DVB – T2 u cilju ubrzanja procesa digitalizacije u BiH.
Na ovaj način želi se realizirati obaveza predviđena dopunom Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju te omogućiti nadogradnja nabavljene opreme, kao i provođenje nabavke opreme za II fazu digitalizacije. Time bi se u najkraćem mogućem roku okončao započeti postupak digitalizacije na dobrobit javnih radiotelevizijskih servisa, komercijalnih RTV stanica i svih građana BiH.
Usvojen je i Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH, u kojem su hronološki navedene provedene aktivnosti i budući koraci za ubrzanje ovog procesa, koji BiH provodi u skladu s međunarodnim sporazumima.
U toku je provedba aktivnosti za drugu fazu ovog projekta, nakon što je puštanjem radiotelevizijskog digitalnog signala polovinom oktobra prošle godine zvanično okončana prva faza Projekta digitalizacije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here