UIO BiH: Usaglašena raspodjela prihoda u prvom kvartalu, uvoz vakcina bez plaćanja carine

Nije postignut dogovor o raspodjeli 100 miliona KM prihoda od cestarina za izgradnju autocesta i cesta u BiH

0
349
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas Odluku o privremenim koeficijentima raspodjele sredstava sa Jedinstvenog računa za prvi kvartal 2021. godine po kojoj Federaciji BiH pripada 62,51 posto, Republici Srpskoj 33,94 posto te Brčko distriktu BiH 3,55 posto.
Upravni odbor UIO nakom razmatranja Nacrta zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) zatražio je od predlagača da pristigle primjedbe i sugestije uvrsti u tekst i dostavi za iduću sjednicu na izjašnjavanje. Na današnjoj sjednici zbog nepostojanja konsenzusa nije usvojio odluku o privremenoj raspodjeli 100 miliona KM prihoda od cestarina za izgradnju autocesta i cesta.
Na prijedlog Ministarstva finansija RS trebalo je biti raspoređeno 100 miliona prikupljenih sredstava koja su ostala na podračunu Jedinstvenog računa tako da Federaciji BiH pripada 59 posto ovog iznosa, Republici Srpskoj 39 posto, a Brčko distriktu dva posto.
S obzirom na to da već duže vrijeme ne postoji saglasnost među entitetskim vladama o ovoj raspodjeli, UO UIO danas je usvojio zaključak da se formira radna grupa koja će uključiti sve aktere i ponuditi odluku o konačnoj raspodjeli prihoda od cestarine.
Prema podacima UIO BIH, na podračunu je do 19.1.2021. godine prikupljeno 125.893.575,85 KM.
Na današnjoj sjednici UO UIO BiH je podržao izmjenu odluke o carinskoj tarifi kojom se oslobađa plaćanje carine na vakcinu protiv virusa Covid-19.
Usvojena je i odluka o oslobađanju od plaćanja cestarine za dizel goriva za 2021. godinu kojom će biti obuhvaćeni rudnici, termoelektrane i željeznice u FBiH i RS. Na sjednici je razmatrana i Odluka o obilježavanju tečnih goriva kojom se postiže zaštita legalnih tokova na tržištu i osigurava bolja kvaliteta goriva.