Ukupna vrijednost aktive bankarskog sistema FBiH dostigla 21 milijardu KM

Agencija za bankarstvo FBiH predstavila rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2017. godini

0
1142
Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) predstavila je sinoć u Sarajevu, u prisustvu velikog broja zvanica, rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2017. godini.
Tim povodom, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH, Jasmin Mahmuzić, uručio je zahvalnicu USAID-u u Bosni i Hercegovini za uspostavu supervizije banaka i pružanje tehničke i materijalne pomoći u primjeni međunarodnih standarda i pristupa superviziji banaka. Zahvalnicu je primio Peter Duffy, direktor misije USAID-a u BiH.

Mahmuzić je uručio zahvalnicu USAID-u u BiH koju je na sinoćnjoj svečanosti pimio Peter Duffy

“Uvjereni smo da Agencija za bankarstvo FBiH može biti najbolji primjer djelovanja koje je usklađeno sa najboljim praksama i međunarodnim standardima. Razvoj makro i mikro-prudencijalne supervizije predstavlja važan zadatak koji je u toku prethodne godine rezultirao sljedećim: usvojeno je 48 podzakonskih akata, odluka i uputstava, za usvajanje u 2018. godini je pripremljeno 11 dodatnih akata, te je definirano više od 100 izvještajnih obrazaca koji se odnose na primjenu nove regulative“, rekao je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.
On je dodao da su u okvirima redovnih i obaveznih aktivnosti, koje se odnose na kontrole poslovanja subjekata bankarskog sistema, sprovedene 92 kontrole i naloženo je 266 mjera prema subjektima sistema.
“Praćenje subjekata bankarskog sistema odvijalo se i kroz analize redovnih izvještaja i drugih informacija koji se dostavljaju Agenciji na mjesečnoj i kvartalnoj osnovi. Zaključno sa krajem 2017. godine, naš sistem je siguran i stabilan, suočen sa prilikama i izazovima koje nameće okruženje u BiH i efekti koji se prenose sa drugih tržišta“, izjavio je direktor FBA Jasmin Mahmuzić.
“Ako analiziramo trenutnu uređenost i regulatorni okvir, mi smo spremni za procese približavanja Evropskoj uniji, s druge strane, svjesni smo izazova i rizika koji nastaju kao rezultat dinamičnih promjena u samoj EU, vezanim tržištima i kroz primjenu novih tehnologija. Potrebno je održati stabilnost, imati osjećaja za stvarne potrebe naše ekonomije i tržišta, spremiti se za nove krize i izazove koje nije moguće izbjeći“, dodao je Mahmuzić.

Prezentirani podaci o kreditnom zaduženju privrede i stanovništva u FBiH

Na osnovu rezultata, koje je prisutnima predstavila Agencija za bankarstvo FBiH, na kraju 2017. godine u Federaciji BiH je ukupna vrijednost aktive subjekata bankarskog sistema dostigla 21 milijardu KM. Dostignuta vrijednost približna je iznosu nominalnog BDP-a Federacije. Isto je usporedivo i na nivou BiH.
U bankarskom sistemu FBiH je na kraju 2017. godine bilo 8.158 zaposlenih. Kao rezultat poslovanja subjekata sistema, u 2017. godini evidentirani su izdaci po osnovu direktnih poreza u iznosu od 117 miliona KM.
Navedeno je i da subjekti bankarskog sistema pokazuju naročitu društvenu odgovornost, te je pored učešća u brojnim vidljivim projektima koji imaju širu korist za zajednicu, u 2017. po osnovu donacija i sponzorstava izdvojeno 7,7 miliona KM.

Vezani tekstovi:

Banke u FBiH prošle godine zaradile rekordnih 240 miliona KM

FBiH: Mikrokreditni sektor u 2017. ostvario dobit od 18,6 miliona KM

FBiH: Lizing sektor u 2017. poslovao s dobiti od 5 miliona KM

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here