Ukupni polugodišnji prihodi Budžeta FBiH premašili 2,2 milijarde KM

0
333
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih šest mjeseci ove godine. Ukupno ostvareni prihodi Budžeta FBiH su iznosili 2.212,7 miliona KM, što je 40 posto planiranog za 2021. godinu, te 100 posto ostvarenja u odnosu na isti period prethodne godine.
Prema glavnim kategorijama, ostvareni su porezni prihodi (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza i doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje) u iznosu od 1.816,5 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali) od 187,4 miliona KM, primljeni tekući transferi iznose 3,2 miliona KM, a primici od finansiranja 205,7 miliona KM.
Pozitivna činjenica jeste da prihodi od indirektnih poreza, te doprinosi za PIO, koji predstavljaju 89 posto ukupno ostvarenih prihoda, bilježe rast, kako u odnosu na idealni plan za šest mjeseci tako i u odnosu na isti period prethodne godine, što ukazuje da se ekonomija polako stabilizira. Prihodi od doprinosa za PIO su, u odnosu na isti period lani veći za devet posto, dok su prihodi od PDV-a koji pripadaju Federaciji BiH veći za 12 posto.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci, za prvo polugodište 2021. iznose 2.151,4 miliona KM, što je 39 posto u odnosu na planirani Budžet FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.926,4 miliona KM, što je 90 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Na poziciji tekućih transfera drugim nivoima vlasti zabilježen je rast u iznosu od 28 miliona KM. Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 1.407,5 miliona KM utrošen je na socijalna davanja.
Kada je riječ o redovnim mjesečnim transferima, za isplatu penzija izdvojeno je 1.133 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret penzija iznosili su 13,2 miliona KM, transfer za civilne žrtve rata je bio 12 miliona KM, za vojne invalidnine 130,2 miliona KM, za egzistencijalne naknade za demobilisane borce 20,6 miliona KM, za dobitnike ratnih priznanja 7,5 miliona KM, te za civilne invalidnine 67,6 miliona KM.
Za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekt zapošljavanja izdvojeno je 6,1 miliona KM. Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 49 miliona KM. Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 53,9 miliona KM, u prvih šest mjeseci 2021. realizirano je 20,5 miliona KM, što je 38 posto planiranih sredstava.
Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirane su u iznosu od 22,2 miliona KM, a odnose se na poticaje za poljoprivredu.