UNHCR konferencija u Sarajevu: Definisanje potreba i izvora finansiranja povratnika

0
1075
UNHCR u Sarajevu organizovao konferenciju u cilju iznalaženja rješenja problema raseljenih lica i povratnika

U proteklih dvadeset godina, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, vlasti u BiH na svim nivoima snažno rade na rješavanju pitanja dugotrajne raseljenosti, međutim preostali izazovi traže rješenja za koje je nužna snažnija koordinacija između učesnika, te konkretnije definisanje potreba i izvora finansiranja.
Svjesni izazova s kojima se po ovom pitanju susreću vlasti na svim nivoima, danas je u Sarajevu UNHCR organizovao konferenciju pod nazivom ‘Strategija podrške rješenjima za ugrožena interno raseljena lica i povratnike u BiH’ čiji je cilj podržati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), entitetske i opštinske aktere u iznalaženju rješenja preostalih problema ugroženih interno raseljenih lica i povratnika.
“Svjesni smo da su naši međunarodni partneri suočeni s velikim izazovom globalne migracijske krize. Međutim, s obzirom na veliku neusklađenost između ulaganja i stvarnih potreba za provedbom strateških ciljeva Strategije BiH za provedbu Aneksa VII, nadamo se da taj izazov neće uzrokovati da oklijevaju na pomoći u nastavku podrške procesa povratka u BiH”, rekla je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Ona je dodala da su ‘mjere održivosti ključ uspješnog povratka i zahtijevaju značajna finansijska sredstva koja BiH ne može pružiti bez pomoći prijateljskih zemalja i partnerskih organizacija kako bi se Aneks VII u potpunosti proveo.
U cilju podrške održivom rješenju za probleme s kojima se susreće ova najranjivija kategorija stanovništva u BiH, UNHCR je razvio metodologiju u okviru uspješnog projekta ‘Podrška trajnim rješenjima Revidirane Strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma’ kojeg su finansirali Delegacija Evropske unije u BiH i UNHCR, kako bi se pomoglo vlastima na svim nivoima da podnesu opravdane zahtjeve donatorima za dobijanje dodatnih sredstava za projekte pomoći.
“Još uvijek je veliki broj ugroženih raseljenih osoba i povratnika kojima je potrebna osnovna podrška, kao što su pristup hrani i krov nad glavnom, zdravstvena zaštita i izvor prihoda. Istodobno postoji neusklađenost između izuzetnih potreba i dostupnih resursa. Zato smatramo da je fer, transparentna metodologija, s aktualnim i sveobuhvatnim podacima za određivanje prioriteta potreba pojedinaca i zajednica, neophodna za pravilno planiranje, raspodjelu lokalnih i državnih proračuna i, u konačnici, za podnošenje opravdanih zahtjeva donatorima“, rekla je Anne-Christine Eriksson, regionalna predstavnica UNHCR-a i predstavnica za BiH.
Ona je dodala da vlasti u BiH na svim nivoima trebaju ulagati u upravljanje podacima, ciljane procjene i usvajanje akcijskih planova koji odražavaju stvarne potrebe u općinama.
Učesnicima konferencije se obratio i Melvin Asin, šef za saradnju Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.