USAID u BiH i BH-Gas potpisali memorandum o razumijevanju

0
736
Duffy i Salkić potpisali Memorandum o razumijevanju između USAID misije u BiH i kompanije BH-Gas

S ciljem otklanjanja prepreka za investiranje u izgradnju objekata gasne infrastrukture i osiguranja sigurnosti snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini, USAID misija u BiH i preduzeće za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. potpisali su danas memorandum o razumijevanju.
Ovim dokumentom je definisana saradnja u pogledu unaprjeđenja procesa ishodovanja potrebnih infrastrukturnih dozvola, praćenja postupaka ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima te zajedničkog pristupa prilikom upućivanja prijedloga prema nadležnim resorima i njihovo praćenje.
Šef USAID misije u BiH Peter Duffy, istakao je važnost adekvatnog planiranja, ulaganja i transparentnosti u sektoru gasa.
“Stabilan i konkurentan energetski sektor preduslov je za privredni rast u Bosni i Hercegovini. Pored ispunjavanja obaveza prema EU, proaktivan razvoj i implementacija strateške vizije u gasnom sektoru značajno povećava mogućnost direktnih investicija i pristupa predpristupnim fondovima. Osim toga ove aktivnosti doprinose sigurnosti snabdijevanja potrošača“, naveo je Duffy te dodao da su promjene u sektoru moguće samo zajedničkim pristupom svih relevantnih sudionika.
Direktor BH Gasa, Jasmin Salkić naveo je da je Memorandum nastao kao rezultat potrebe strana potpisnica, da u toku pripreme izgradnje objekata gasne infrastrukture osiguraju realizaciju aktivnosti, u vremenski potrebnim okvirima.
“Poseban značaj poklonit će se i postupku ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima, kao i ostalim administrativnim procedurama Navedene aktivnosti će biti usmjerene, u prvoj fazi, u realizaciju projekta Južna interkonekcija BiH – Republika Hrvatska, a nakon toga i u realizaciju ostalih projekata izgradnje gasne infrastrukture. Odobrenim grant sredstvima USAID se već uključio u realizaciju izgradnje Južne interkonekcije, a ovaj memorandum je samo osnova za otklanjanje svih prepreka koje se mogu pojaviti u realizaciji projekta. BH-Gas izuzetno cijeni što USAID-u stavlja svoje resurse u funkciju identifikacije i otklanjanja prepreka u realizaciji izgradnje gasne infrastrukture, jer prirodni gas je ekološki energent 21. stoljeća i njegova potrošnja u svjetskim okvirima ima samo porast i veću primjenu“, istakao je Salkić.
Jedan od ciljeva USAID projekta ‘Investiranje u sektor energije’ jeste uklanjanje prepreka za investiranje u infrastrukturu gasnog sektora u Bosni i Hercegovini, te pružanje preporuka za dalje formiranje pravnog i regulatornog okvira za formiranje konkurentnog tržišta gasa. Na konferenciji ‘Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini’ koja je početkom jula održana na Jahorini u organizaciji USAID projekta ‘Investiranje u sektor energije’, usaglašene su konkretne i jasne smjernice za nastavak procesa reforme energetskog sektora, uključujući i sektor gasa.