Usporen trend ekonomskog rasta u BiH: Inflacija u prvom polugodištu 9,3%

0
102
Stopa rasta ukupnih poreznih prihoda u prvoj polovini 2023. godine iznosila je 11,1%

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prvih šest mjeseci 2023. godine u Bosni i Hercegovini.
Statistički podaci za 2023. godinu ukazuju kako je trend ekonomskog rasta iz prethodne godine znatno usporen, što je posljedica rasta cijena roba i usluga, odnosno inflacije, te slabljenja ekonomske aktivnosti u međunarodnom ekonomskom okruženju. U prvom kvartalu 2023. godine u BiH je registriran realni ekonomski rast od 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Ključni razlog usporavanja trenda ekonomskog rasta u 2023. godini je slabljenje privatne potrošnje.
Usporavanje ekonomske aktivnosti u zemlji (privatna potrošnja i investicije) i slabljenje izvozne tražnje (usporavanje ekonomskog rasta u EU) rezultiralo je usporavanjem trenda rasta vanjskotrgovinske razmjene u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2023. godine, tako da je ona realno uvećana za 2% u odnosu na isti period prošle godine.
Prema podacima za maj ove godine, u BiH je bilo 855.600 zaposlenih osoba, što je 1,7% više u odnosu na maj prošle godine. Istovremeno je bilo 345.000 nezaposlenih osoba, što je za 4,35% manje u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Stopa nezaposlenosti u maju 2023. iznosila je 28,7%.
Prosječna neto plata u maju 2023. godine iznosila je 1.275 KM, uz nominalni rast od 15,3% i realni rast od 8,2% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Prosječna penzija u BiH u junu 2023. godine iznosila je 567 KM i u odnosu na isti mjesec 2022. godine nominalno je veća za 19,5%.
Stopa rasta ukupnih poreznih prihoda u prvoj polovini 2023. godine iznosila je 11,1% u odnosu na isti period lani. Ukupno je prikupljeno oko 10,4 milijarde KM javnih prihoda, po osnovi direktnih i indirektnih poreza, socijalnih doprinosa, kazni i naknada.
U prvoj polovini 2023. godine registrirana je inflacija od 9,3% u odnosu na prvu polovinu 2022. godine. Promatrano prema namjeni potrošnje, najznačajniji rast cijena je u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića te stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata.