Utvrđen javni interes FBiH za izgradnju poodionice tunel Kvanj – Buna

0
916
Raspisan tender za izgradnju autoputa, na dionici Medakovo - Ozimice, dužine 21,3 kilometra

Federalna vlada donijela je odluku kojom utvrđuje da je izgradnja poddionice od tunela Kvanj do Bune na Koridoru 5c u dužini od 5,2 km od javnog interesa za FBiH. Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te mu je Odlukom naloženo pokretanje ekspropriacionog postupka. Autoceste FBiH će, također, u skladu s Planom poslovanja za 2018. godinu, osigurati sredstva za ovaj projekt.
Izgradnja autoceste na poddionici tunel Kvanj – Buna, na dionici Mostar Jug – Zvirovići, uvrštena je u Program javnih investicija u Federaciji BiH za period od 2018. do 2020. godine, a osnovni uslov za početak realizacije projekta je okončanje postupka eksproprijacije.
Pojas eksproprijacije obuhvata ukupno 99 katastarskih čestica i proteže se područjem Općine Čapljina, Grada Mostara i Općine Stolac.
Poddionica je duga 5,2 km, a na njoj su i 2,7 km dugačak tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok dužine 330 m, kao i dva kilometra otvorene trase.