Utvrđen Nacrt Budžeta BiH: Za brorbu protiv pandemije 21,68 miliona KM

0
407
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.
Budžetom je osigurano 21.684.000 KM za borbu protiv pandemije uzrokovane virusom korona, a Vijeće ministara BiH će posebnim odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3% u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5% u odnosu na Budžet institucija BiH za 2020. godinu. Plate zaposlenih u institucijama BiH ostaju na nivou iz prethodne godine.
Prihodi od direktnih poreza iznose 780 miliona KM, i na nivou su iz 2020. godine.
Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u Nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4%, odnosno 67.452.574 KM.

Više od 13,7 miliona eura granta EU za nabavku vakcina u BiH

Na sjednici je utvrđen Prijedlog za zaključivanje Ugovora o grantu sa aneksima I – VII između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.
Cilj Ugovora je dodjeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava BiH za provođenje akcija pod nazivom ’EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti i pristupu vakcinama protiv Covid-19’.
Riječ je o grantu Evropske unije u iznosu 13.775.280 eura, a period implementacije je 18 mjeseci. Do 85% ovih sredstava koristiće se isključivo za nabavku lijekova – vakcina protiv Covid-19 od zemalja članica Evropske unije, a preostalih 15% za nabavku medicinske opreme i potrošnog materijala, te druge troškove.
Očekuje se da bi do kraja aprila ove godine prve vakcine iz ovog programa mogle stići u BiH.

Prihvaćena donacija 50.000 vakcina Sinofarm iz Kine

Vijeće ministara BiH će obavijestiti Ambasadu NR Kine u BiH, kojom Bosna i Hercegovina zvanično potvrđuje interes za prihvat donacije od 50.000 doza Sinofarm vakcina, čime je prihvaćena diplomatska nota Ambasade NR Kine u Sarajevu od 24. marta 2021. godine.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Ambasadi NR Kine u BiH uputi zvaničan zahtjev BiH za ponuđenu donaciju od 50.000 doza Sinofarm vakcina, nakon čega će se provesti relevantna zakonska procedura u svrhu realizacije donacije u BiH.
Ministarstvo civilnih poslova će biti nadležno za implementaciju ove donacije.

Prihvaćen amandman sa GAVI-jem

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog za zaključenje Amandmana na Ugovor o nabavci vakcina Commitment agreement-committed purchase arrangement – između VMBiH i Globalne alijanse za vakcine (GAVI), s ciljem ubrzanja isporuke vakcina za BiH.
Ovim amandmanom stvara se pretpostavka za prenos ranije uplaćenih sredstava doznačenih iz BiH na poseban podračun GAVI-ja, isključivo s ciljem bržeg transfera sredstava na račun UNICEF-a za nabavku vakcina.
Riječ je o tehničkim pitanja koja neće prouzrokovati potrebu za izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta institucija BiH, jer je novac ranije uplaćen.