Donacija Japana za efikasnije upravljanje migrantskom krizom u BiH

0
243
Sredstva će biti utrošena za nabavke modernih kamera kako bi se povećao nadzor granica

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti utvrđen je Prijedlog sporazuma putem razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 miliona japanskih jena.
Donacija u iznosu oko osam miliona KM namijenjena je borbi protiv ilegalnih migracija i efikasnijem upravljanju migrantskom krizom u BiH.
Sredstva će biti utrošena za nabavke modernih bezbjednosnih kamera kako bi se povećao nadzor granica, vozila sa ugrađenim bezbjednosnim kamerama za potrebe patrola, te kombija za siguran transport ilegalnih stranaca i osoblja organa za provođenje zakona.
Primaoci japanske donacije su: Ministarstvo bezbjednosti BiH, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.