Utvrđen Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH

Vlada FBiH utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima za privlačenje stranih investitora

0
394
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, koji je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz podršku Projekta lokalnog integriranog razvoja koji finansira Evropska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).
Tokom izrade prednacrta ovog zakona su širom Federacije BiH izvršene potrebne konsultacije i javne rasprave sa svim relevantnim akterima s ciljem prikupljanja informacija i unapređenja teksta predmetnog zakona.
Ovim zakonom se prvi put uređuje institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture tj. uspostava i razvoj svih vidova poduzetničke infrastrukture, uspostava Registra poduzetničke infrastrukture, kao i sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.
Zakonom su precizirane faze uspostavljanja poduzetničkih zona, što će doprinijeti jedinstvenom pristupu uspostave poduzetničkih zona u praksi.
Vlada Federacije BiH utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čiji je cilj stvaranje normativnih pretpostavki za privlačenje što većeg broja domaćih i stranih investicija.
Izmjene i dopune predviđaju pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH uspostavljanjem jednošalterskog sistema. U tom kontekstu, Federalna vlada izražava snažno opredjeljenje za pojednostavljenje postupaka registracije i jačanje transparentnosti u ovoj oblasti.
Jedna od novina je da se upis u registar društva, vođenje i održavanje registra u štampanom i elektronskom obliku i objavljivanje registracije vrši u skladu s propisima o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Osnivački akt u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu s propisima kojim se u Federaciji BiH uređuju elektronski potpis i elektronski dokument.