Vakufska banka: Neto dobit na polugodištu 601 hiljada KM, rast 6,7%

0
1286
Aktiva Vakufska banka na kraju juna 2021. iznosila je oko 308,16 miliona KM

Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u prvom polugodištu 2019. neto dobit u iznosu od 601 hiljadu KM što je za 6,7 posto više u odnosu na 563 hiljade KM iz juna prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ove banke koji je pripremljen u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).
Neto prihodi banke od kamata na kraju juna ove godine iznosili su oko 3,36 miliona KM i za 6,5 posto su manji u odnosu na 3,59 miliona KM iz juna prošle godine, dok su u istom periodu ukupni neto prihodi od naknada i provizija porasli za 4,4 posto, na 2,70 miliona KM sa 2,58 miliona maraka.
Poslovna aktiva Vakufska banka na kraju prvog ovogodišnjeg polugodišta iznosila je oko 305,14 miliona KM i za jedan posto je manja u odnosu na blizu 308,34 miliona KM koliko je iznosila na kraju 2018. godine, podaci su iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja banke objavljenog na Sarajevskoj berzi.
U prvom polugodištu 2019. kapital Vakufske banke je iznosio 30,77 miliona KM i za 2,3 posto je viši u odnosu na 30,07 miliona KM s kraja 2018. godine.
Vakufska banka je na kraju juna ove godine imala 172 zaposlena što je za devet radnika više nego u istom periodu lani.