Veliki završni seminar javnih nabavki od 13. do 15. decembra u Dubrovniku

0
1190
ZAMM media Consulting u Dubrovniku organizira 'Veliki završni seminar javnih nabavki'

Nakon niza seminara organiziranih tokom 2018. godine i velikog broja učesnika, koji su stekli nova korisna saznanja o aktuelnim izmjenama u procesu javnih nabavki u BiH, ZAMM media CONSULTING organizira informaciono-edukativni događaj ‘Veliki završni seminar javnih nabavki’.
Tematske cjeline na završnom seminaru, koji će biti održan od 13. do 15. decembra u hotelu Neptun u Dubrovniku, prezentirati će: Đenan Salčin, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH, Ilma Mehić Jusufbašić, predsjedavajuća Ureda za razmatranje žalbi BiH, Milica Pranjić, dipl.pravnik, pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH, Admir Ćebić, pomoćnik v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH, Dario Kihli, šef IT grupe Agencije za javne nabavke BiH i Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK.
Trodnevni seminar namijenjen je direktorima i vlasnicima kompanija, osobama odgovornim za sačinjavanje ponuda, službenicima za javne nabavke i svima ostalima koji učestvuju u postupku javnih nabavki ili su zainteresirani za tu oblast. Ciljevi seminara su sveobuhvatno predstavljanje noviteta u procesu elektronskih javnih nabavki, zatim osvrt na važna pitanja praktične primjene Zakona o javnim nabavkama i primjeni Zakona o upravnom postupku.
Također, posebna pažnja bit će posvećena shvatanju prirode i ciljeva sudske zaštite u postupcima javnih nabavki, prevazilaženju i eliminisanju dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu, zatim upoznavanju sa praktičnim primjerima učinka sudske zaštite u postupcima javnih nabavki kao i primjeni stečenih znanja u svakodnevnom radu.
U okviru trodnevnog seminara održat će se sesije (o elektronskim ponudama, upravljanju ulogama ugovornog organa, javnim nabavkama u praksite korupciji i koluziji u nabavkama, pravnoj zaštiti, djelovanju Ureda za razmatranje žalbi BiH, instrumentima sudske zaštite…
Kotizacija po učesniku seminara iznosi 249 KM (PDV se ne zaračunava).
Posebne pogodnosti omogućene su za pretplatnike stručnog časopisa ‘Javne nabavke’, koji su već iskoristili gratis kotizaciju za 2018. godinu, a kojima se odobrava popust u iznosu od 10% . Pravo na umanjenu kotizaciju u iznosu od 10% imaju i zainteresirani subjekti koji na seminar prijavljuju tri ili više učesnika.
Više informacija putem info-telefona 033 554 731.