Velikim preduzećima u FBiH i izvoznicima 5,2 miliona KM za regresiranje kamata

Korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu će dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata

0
79
Sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu ‘Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond’ u iznosu od 5,2 miliona KM.
Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike, ili će biti zadužena u 2023. godini po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike. Korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu će dobiti mogućnost korištenja sredstva za regresiranje kamata, a stiču pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2023. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obaveze po kreditu.
Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou i u visini do 2,5 posto. Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2023. godine.
Postupak subvencionisanja kamate će se provoditi refundiranjem dijela kamate na kredite odobrene za ove kreditne programe, namijenjene za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih. Također, odnose se i na povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, novog zapošljavanja, kao i kupovinu zemljišta, poslovnih prostora i poslovnih udjela, te refinansiranje postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga.