FBiH planira zaduženje trezorskim zapisima i obveznicama u iznosu od 690 miliona KM

0
232
Aukcija obveznica FBiH na Sarajevskoj berzi održat će se 31.10.2023. godine

Vlada FBiH danas je na prijedlog Ministarstva finansija donijela odluke o kratkoročnom zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM s rokom dospijeća od tri, šest, devet i 12 mjeseci. Također, na prijedlog ovog ministarstva donesene su i odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije dugoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 330 miliona KM s rokom dospijeća od dvije, tri, pet, šest, sedam i 10 godina.
Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža radnicima JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. ovom ministarstvu za neuplaćene doprinose i naknade za četiri uposlenika koji su stekli uslove za penziju.
Također, donesena je Odluka kojom se daje saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa IV Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta ‘Plava voda’ u Travniku za snabdjevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica.
Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donesena je Odluka kojom se odobrava krajnjim korisnicima prenos izvršenih građevinskih radova na javnim objektima u ukupnom iznosu od 3.649.465,79 KM sa PDV-om, nabavljenih u okviru implementacije Projekta ‘Energetska efikasnost u BiH – Dodatno finansiranje’.
Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine izmjenjena je Odluka o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, te donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.
Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dala saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rada za djelatnike JP Autoceste Federacije BiH.
Na prijedlog ovog ministarstva danas je donesena i Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljištnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c, dionica Medakovo – Ozimice, te dopunjena Odluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na dionici Nemila – Poprikuše.