Vijeće ministara BiH zadužilo resorno ministarstvo da potpiše Sporazum o roamingu

0
884
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH je u potpunosti prepoznalo izuzetan značaj blagovremenog potpisivanja ‘Regionalnog sporazuma o smanjenju cijene roaminga za zemlje zapadnog Balkana’, te je na sjednici održanoj 26. februara, zadužilo resorno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da potpiše pomenuti Sporazum tokom održavanja digitalnog samita u Beogradu.
Imajući u vidu da su nadležna ministarstva komunikacija i prometa sa državnog i entitetskih nivoa, Regulatorna agencija za komunikacije, kao i telekom operateri prethodno zauzeli stav da BiH neće moći do jula 2019. ispuniti sve obaveze za početak primjene Sporazuma, Vijeće ministara BiH je na spomenutoj sjednici zadužilo Ministarstvo komunikacija i prometa da u Sporazumu pozicionira BiH na najoptimalniji način, sa obavezom da početak implementacije planiranih obaveza bude u toku, a najdalje do kraja 2019. godine.
Vijeće ministara BiH izuzetno cijeni značaj i prednosti ovoga Sporazuma, prvenstveno za građane BiH, kao i kroz jačanje telekomunikacijskog tržišta, zaštitu potrošača, bolju konkurentnost i transparentnost elektronskih komunikacija.