Više od 37 miliona KM transfera iz budžeta BiH nižim nivoima vlasti za sanaciju ekonomskih šteta

0
316
Polugodišnji rashodi institucija BiH povećani su za 96,97 miliona KM (22%) na godišnjem nivou

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.011.248.147KM i za 2% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 989.089.130 KM KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 104,1 milion KM ili 12% u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je bilo privremeno finansiranje za cijelu godinu.
Povećanje rashoda se odnosi na povećanje kapitalnih izdataka, ali i tekućih grantova i transfera. Transferi su viši za oko 39,7 miliona KM, a najviše ovih budžetskih sredstava namijenjeno je drugim nivoima vlasti za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanim epidemijom Covid-19 u BiH, i to 37.747.000 KM, te iz donatorskih sredstva u iznosu od 2.357.054 KM za ovu namjenu.
Bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno su u vrijeme epidemije Covid-19 tokom prošle godine smanjeni putni troškovi, izdaci za usluge prevoza i goriva, nabavku materijala i izdaci za tekuće održavanje.
Sve dospjele obaveze po osnovu spoljnog duga u 2020. godini izmirene su blagovremeno u ukupnom iznosu 744.530.103,79 KM.

Iz tekuće rezerve podrška sanaciji posljedica Covid-19

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za 2020. godinu, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.
Vijeće ministara BiH u prošloj godini osiguralo je ukupno 25 miliona KM iz tekuće rezerve, najviše 23 miliona KM za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Covid-19 i pomoći zdravstvenom sektoru, od čega je od 10 miliona KM raspoređeno 67% za Federaciju BiH sa svojih 10 kantona, 37% za Republiku Srpsku i dva posto za Brčko distrikt.
Istovremeno je 13 miliona KM dodijeljeno kliničkim centrima u Banjoj Luci (4 miliona KM), u Sarajevu (3,5 miliona KM), i u Tuzli (1,5 milona KM), kao i Unverzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar (3,5 miliona KM), te Zdravstvenom centru Brčko distrikta (500 hiljada KM).
Preostala dva miliona KM osigurana su za finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih protivmjera za Covid-19 u okviru Programa višegodišnjih ulaganja za period 2020 – 2022. godine. Ova sredstva su namijenjena izmirenju troškova nastalih u procesu nabavke vakcine u BiH, uključujući, između ostalog, isporuku, uvoz i raspodjelu vakcina, troškove transporta, skladištenja, te osiguranja kvaliteta.