Više od polovine stanovništva u BiH ima završenu srednju školu

0
4743
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Zemlje članice Ujedinjenih nacija obilježavaju 9. februar kao Međunarodni dan obrazovanja, a Evropska unija, u velikom broju dokumenata, obrazovanje navodi kao veoma bitan preduslov za ekonomski i društveni razvoj svake zemlje.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine stanovništva (52,6%) ima završenu srednju školu i specijalizaciju. Isti izvor, Anketa o radnoj snazi iz 2017. godine, pokazuje da skoro 38 posto građana BiH ima završenu osnovnu školu i manje, a samo 9,5 posto je sa visokim obrazovanjem.
Prema redovnoj statistici obrazovanja, u proces formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tokom školske 2016/2017 godine, bilo je uključeno više od 552 hiljade djece i omladine, što je skoro 16 posto ukupne populacije, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.