Vizija razvoja energetskog sektora BiH na 4. Energetskom samitu

Neum će od 25. do 27. aprila biti mjesto susreta ključnih aktera energetskog sektora u BiH

0
2731
Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta

U organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte ‘Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH’ i ‘Poticanje energetske efikasnosti u BiH’, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Državne regulatorne komisije za električnu energiju, te Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku RS, Neum će od 25. do 27. aprila 2018. biti mjesto susreta ključnih aktera energetskog sektora u BiH.
Donosioci odluka, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktuelnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH.
Održivi razvoj energetskog sektora u BiH kroz obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, gas i ugalj kao energenti, tržište energije, investiciona klima za ulaganje u energetski sektor, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, te njihova uloga u energetskoj efikasnosti ključne su teme panela 4. Energetskog samita.
Učesnici će razgovarati o najaktuelnijim problemima i preprekama razvoju energetskog sektora, dok će imati priliku diskutovati i o nekim od rješenja. Zaključci i preporuke koje će poslati eksperti bit će dobra osnova za kreiranje energetske politike u narednom periodu.
Kao novost u odnosu na prethodne samite, ovaj će biti interaktivne prirode jer će se očekivati i aktivno učešće prisutnih koji će o raznim pitanjima glasati putem aplikacije. Također, prezentacija ključnih poruka održat će se treći, završni dan Samita pred donosiocima odluka od kojih se očekuje da u narednom periodu povuku ključne poteze za dalji razvoj energetskog sektora u BiH.
“Nestrpljivo dočekujemo 4. Energetski samit kako bismo povezali ključne aktere energetskog sektora u BiH, posebno predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, i predstavnike političkih partija kako bi našli rješenja koja će odrediti pravce razvoja energetskog sektora u BiH“, najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.
Prema njegovim riječima, i ove godine Neum će biti mjesto susreta na kojem će se revidirati do sada učinjeno, te podcrtati ključne korake koji predstoje u razvoju energetike u skladu sa Evropskim energetskim politikama.