Vlada FBiH: 40 miliona KM za firme iz sektora turizma i ugostiteljstva i cestovnog prevoza putnika

0
263
Ugostitelji Tuzlanskog kantona protive se novim epidemiološkim mjerama

Vlada Federacije BiH danas je, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, donijela dvije odluke o dodjeli sredstava pomoći poslovnim subjektima u oblastima turizma i ugostiteljstva, te cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 40 miliona KM.
Turizmu i ugostiteljstvu bit će dodijeljeno 30 miliona KM, a cestovnom prevozu putnika 10 miliona KM.
Prema donesenoj odluci, Vlada FBiH je subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijelila pomoć od 30 miliona KM za 340 ukupno privrednih subjekata. Od tog iznosa je za 192 hotela i druge smještajne kapacitete namijenjeno 19.503.038 KM, a za 98 putničkih agencija 6.601.352 KM. Pomoć za 21 turoperatora iznosi ukupno 2.583.815 KM, a za šest firmi koje pružaju usluge turističkih vodiča 22.340 KM.
Iznos od 205.181 KM namijenjen je za 18 korisnika finansijske pomoći koji su registrovani nakon 30.6.2019. godine, dok je na šest banja i lječilišta raspoređeno ukupno 1.084.274 KM.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa svim korisnicima potpisati ugovore i kontinuirano nadzirati utrošak sredstava.
Na ime finansijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prevoza putnika, Vlada FBiH je odobrila 10 miliona KM.
Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijska pomoć, određuje se kao suma procentualnog učešća korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prevoza putnika svih prijavljenih korisnika finansijske pomoći koji ispunjavaju uslove iz Uredbe uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz člana 20. Uredbe u iznosu od 60%, te procentualnog učešća broja zaposlenih iz djelatnosti prevoza putnika kod korisnika na dan 30.9.2020. u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uslove iz u iznosu od 40%.
Po stupanju na snagu današnje Odluke, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će pristupiti potpisivanju Ugovora sa korisnicima finansijske pomoći.
Dinamika i način raspodjele sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici ovog ministarstva (www.fmpik.gov.ba), nakon čega će, u suradnji s Federalnim ministarstvom finansija, uslijediti uplata dodijeljenih sredstava na transakcijske račune korisnika.
Podsjetimo, Vlada FBiH je na prošloj sjednici donijela Odluku o dodjeli 30 miliona KM pomoći za 391 izvozno orijentirano industrijsko preduzeće sa ukupno 32.429 zaposlenih.