Vlada FBiH: Formiranje tima za pregovore s proizvođačima vakcina

0
254
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o danas održanom sastanku premijera FBiH, predsjednika Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnika Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih premijera i kantonalnih ministara zdravstva.
Vlada je, također, usvojila i informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 3.3.2021.godine, koja je znatno pogoršana, ozbiljna i s tendencijom daljnjeg pogoršanja. S tim u skladu, vlade kantona će poduzeti sve neophodne aktivnosti s ciljem suzbijanja širenja virusa SARS-CoV-2.
Vlada FBiH će, zaključeno je danas, posebnom odlukom formirati ad hoc tim za pregovore s proizvođačima vakcina, u koji će biti imenovani predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Odbora za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, te Sarajevog, Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i Transparency Internationala u BiH.
Oni su pozvani su da imenuju svoje predstavnike u ad hoc tim i njihova imena dostave najkasnije do 8. marta 2021. godine, do 12 sati, saopćeno je iz Vlade FBiH.