Vlada FBiH: Novčanom podrškom biće obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika

Po 100 KM jednokratne pomoći dobiće penzioneri, korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite i lica sa invaliditetom, te civilne žrtve rata. Pakete sa životnim namirnicama u vrijednosti od 500 KM dobiće primaoci stalne novčane i druge materijalne pomoći

0
243
Na Listu Fonda solidarnosti FBiH dodana su dva lijeka za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Odnosi se na pomoć stanovništvu, i to putem novčanih isplata u iznosu od 100 KM penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći od 100 KM korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i licima sa invaliditetom, te civilnim žrtvama rata, kao i putem paketa pomoći osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći.
Procjenjeno je da će novčanom podškom biti obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika, a sredstva za realizaciju ove uredbe osiguravaju se iz Budžeta FBiH.
Pravo na novčanu isplatu u iznosu od 100 KM imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za PIO, koji imaju prebivalište na teritoriji BiH i zatečeni su u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa. Novčani iznos sastavni je dio penzije i isplaćuje se s penzijom za mjesec juli 2022. godine.
Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM ostvaruju korisnici prava na ličnu i porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje su korisnici više navedenih prava, ovu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo za boračka pitanja će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove uredbe.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM imaju lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje osobama koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne žrtve rata, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe, dok će u istom roku kantonalni organi uprave isplatiti jednokratnu pomoć civilnim žrtvama rata, a sredstva će im biti doznačena iz Budžeta FBiH.
Prema uredbi pomoć ostvaruju i primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM. Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada FBiH će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke.
Uredbom je utvrđena i mogućnost da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do 1.080 KM, do 31.12.2022. godine. Ova pomoć se ne smatra platom ili naknadom plate prema odredbama Zakona o radu.
U obrazloženju razloga za donošenje ove uredbe navedeno je da se Federacija BiH suočava sa značajnim inflatornim pritiscima uzrokovanim vanjskim faktorima, koji posebno pogađaju stanovništvo slabijeg materijalnog statusa. Iako je rast cijena izazvan vanjskim faktorima, prije svega kao posljedica globalne pandemije i rata u Ukrajini, Vlada FBiH je već poduzela mjere kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Tako su u 2022. godini povećane penzije i boračke naknade, te izdvojena značajno veća sredstva za poljoprivredu i robne rezerve s ciljem intervencije na cijene hrane.
Uz sve ovo, rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini je također omogućio Vladi FBiH da dodatno interveniše u vidu pružanja danas utvrđene jednokratne finansijske pomoći, kao i pomoć u vidu paketa osnovnih životnih namirnica primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći, saopćeno je iz Vlade FBiH.