Vlada FBiH o načinu rada i uslovima pogoršane epidemiološke situacije

0
267
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela više zaključaka o svom i radu federalnih organa uprave, federalnih upravniih organizacijama i stručnim i drugim službama u uvjetima ozbiljno pogoršane Covid-19 epidemiološke situacije u FBiH, a u skladu sa aktom federalnog ministra zdravstva i predsjedavajućeg Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i naredbom ovog štaba od 4.11.2020. godine.
Rad u Vladi FBiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade FBiH, jedan je od zaključaka, bit će organizovan u skladu sa odlukom rukovodioca.
Rukovodioci federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija su obavezni da, gdje god je to moguće, uvedu rad od kuće i rad u smjenama, kako bi bila izbjegnuta veća fluktuacija uposlenih i time onemogućeno daljnje širenje virusa SARS-Cov-2, ali istovremeno osigurano i kontinuirano obavljanje djelatnosti federalnih insititucija u ovim uslovima. IT će osigurati resurse pristup IS od kuće, kako bi poslovni procesi mogli biti neometano nastavljeni.
Uposlenici federalnih institucija iznad 60 godina starosti, s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i trudnice bit će upućivani na rad od kuće, gdje god je to moguće.
Obavljanje poslovnih aktivnosti, posebno sastanaka, treba usmjeriti na ostale mogućnosti poslovne komunikacije primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (putem konferencijskih poziva, e­maila, Skypea i sl.), te maksimalno reducirati poslovne sastanke, uz poštovanje svih propisanih preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Upućuju se stranke koje komuniciraju s federalnim organima da, u skladu s važećim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kao i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronski – putem e-maila, da sve podneske šalju putem pošte, te izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije organa. U slučaju neodložne potrebe, stranke se primaju uz poštivanje higijensko­ epidemioloških mjera, s tim da kontakt sa strankom treba da bude u što kraćem vremenu.
Vlada FBiH će uputiti akt vladama kantona koje su dužne organizirati način rada u uslovima ozbiljno pogoršane Covid-19 epidemiološke situacije, u skladu s naredbom Kriznog štaba Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i preporukama mjerodavnih zavoda za javno zdravstvo.
Naredbom Kriznog štaba Fedralnog ministarstva zdravstva od 4.11.2020. godine naloženo je poslovnim subjektima da reorganizuju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od dva metra među uposlenima, tako što će reorganizovati radno vrijeme, organizovati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko­epidemioloških mjera.
Ovo se odnosi i na sve druge pravne osobe koje nisu pomenute u ovim zaključcima, a čiji je osnivač Federacija BiH, izuzev zdravstvenih ustanova koje organizaciju i način rada, u uslovima ozbiljno pogoršane epidemiološke situacije, obavljaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zaštiti građanstva od zaraznih bolesti, propisima donijetim na osnovu ovih zakona, kao i naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će primjenjivan do ponovne procjene Covid-19 epidemiološke situacije u FBiH od strane Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.