Vlada FBiH se trajno smješta u zgradu Energoinvesta u Sarajevu

0
1732
Kupovina zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu

Vlada Federacije BiH danas je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Federalno ministarstvo finansija da pristupe realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji poslovne zgrade Energoinvesta za trajni smještaj Vlade FBiH od 29. augusta ove godine.
Služba za zajedničke poslove dužna je da, u koordinaciji s korisnicima koji plaćaju zakup prostora u zgradi Uniprometa d.d. Sarajevo ili na drugim lokacijama, odmah dostavi obavještenja Energoinvestu o potrebama za poslovnim prostorom za njihov smještaj.
Ova služba će, također, u roku od 15 dana, za Vladu FBiH pripremiti informaciju o planu preseljenja novih korisnika u zgradu Energoinvesta.