Vlada FBiH: Turističko-ugostiteljskom i poljoprivrednom sektoru dodijeljeno 40 miliona KM

0
312
Sjednica Vlade Federacije BiH: (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je usvojila konačne izvještaje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodijeljenoj finansijskoj pomoći turističko-ugostiteljskom sektoru i poljoprivredno-prehrambenom sektoru u okolnostima pandemije Covid-19, u ukupnom iznosu od 40 miliona KM.
U izvještaju Federalnog ministarstva okoliša i turizma navedeno je da je korisnicima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijeljen iznosu od 30 miliona KM. Utrošeno je 27.399.840 KM, i to za isplatu minimalnih bruto plaća 10.287.342 KM, za režijske troškove 6.583.249 KM, za ostale troškove poslovanja 13,8 miliona KM, a 12,12 posto su vlastita sredstva korisnika finansijske pomoći.
U izvještaju je konstatovano da je ukupno odobreno gotovo 17,5 hiljada plaća za 3.277 uposlenika. Komisijski je konstatovano da su sredstva namijenjena privrednim društvima odobrena u iznosu od 30 miliona KM i realizovana, s utvrđenim povratom nakon izvršenog nadzora nad utroškom od 2.600.160 KM. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je već poduzelo aktivnosti na povratu sredstava.
U izvještaju je naznačeno da je sa finanijskom pomoći Vlade FBiH održan isti nivo uposlenih radnika, nije došlo do daljnjeg otpuštanja, te je sačuvana likvidnost u turističko-ugostiteljskom sektoru, te iz tog razloga nije došlo do zatvaranja privrednih subjekata
U izvještaju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva istaknuto je da su dodijeljena sredstava od 8,2 miliona KM u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije.
Javni poziv je predviđao da 60 posto sredstava bude dodijeljeno na ime izvoza, a 40 posto na ime broja uposlenih. Od ukupnog broja prijavljenih subjekata, 31 je ispunio uslove propisane Uredbom i javnim pozivom.
Za period od šest mjeseci (juli-decembar 2020.) za 637 uposlenika je obračunata minimalna bruto plata koja iznosi 575,83 KM.
Ova dva konačne izvještaja bit će dostavljena Parlamentu FBiH.
Podsjetimo, Vlada FBiH je na pretprošloj sjednici usvojila i konačni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvoznim privrednim društvima u FBiH iz sektora industrije, sa analizom pravdanja sredstava i učinka. Za ove namjene su realizovana sredstva od 30 miliona KM. Efekat ovoga je da je broj zaposlenih u izvoznim privrednim društvima, koja su potpisala ugovore za dodjelu finansijske pomoći, 31.12.2020. godine u odnosu na 30.9.2020. godine, povećan za 1.300.

Za veterinarstvo 2,5 miliona KM

Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih poticajima za veterinarstvo, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu u iznosu od 2,5 miliona KM.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, a o njihovom utrošku će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.
Tokom 2021. godine u FBiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, s ciljem osiguravanja minimalnih uslova za plasman naših proizvoda na strano tržište. Takođe će biti nastavljena realizacija Programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca.