Za zdravstvene ustanove u FBiH 60 miliona KM

0
489
Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila 60 miliona KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Sredstva će biti raspoređena zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH. Cilj je osiguranje pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite oboljelima od Covid-19 i sprječavanje i ublažavanje njegovih posljedica po zdravlje ljudi u javnim zdravstvenim ustanovama. Sredstva su, također, namijenjena održavanju i pobolјšanju likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova.
Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar namijenjeno je 18 miliona KM, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetsko-kliničkom cetntru Tuzla po 12 miliona KM.
Kantonalnoj bolnici Zenica odobreno je 3,61 milion KM, Općoj bolnici ‘Prim dr. Abdulah Nakaš’ Sarajevo odobreno je 1,9 miliona KM, Kantonalnoj bolnici Bihać 1,4 miliona KM, Kantonalnoj bolnici ‘Dr. Safet Mujić’ Mostar 1,23 miliona KM, a Kantonalnoj bolnici Travnik 1,1 milion KM. Hrvatskoj bolnici ‘Dr Fra Mato Nikolić’ bit će raspodijeljeno 800.000 KM, Općoj bolnici Tešanj 720.000 KM, Kantonalnoj bolnici ‘Dr. fra. M. Sučić’ Livno 700.000 KM, Kantonalnoj bolnici Orašje i Općoj bolnici Gračanica po 500.000 KM, Kantonalnoj bolnici Goražde 1 milion KM, Općoj bolnici Konjic 480.000 KM, Općoj bolnici Jajce 400.000 KM, Općoj bolnici Sanski most 360.000 KM, te Općoj bolnici Bugojno 300.000 KM. Za rekonstrukciju i izgradnju Dom zdravlja Bihać odobreno je 3 miliona KM.
Među kriterijima za dodjelu sredstava je prosječan prihod zdravstvene ustanove od obveznog osiguranja u razdoblju od 2018. do 2019. godine (kao pokazatelj obima pruženih usluga), te iznos neizmirenih obaveza dobavljačima na dan 31.12.2020. godine zdravstvenih ustanova tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica.

Provođenje Hitnog projekta za Covid-19

Federalna vlada je usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta ‘Hitni projekat za Covid-19 za FBiH’ za prva tri mjeseca 2021. godine. Kao odgovor na pojavu pandemije Covid-19, Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 36,2 miliona dolara (33,1 milion eura) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija Covid-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri. BiH je Sporazum o zajmu sa IBRD-om potpisala 13. maja 2020. godine, a supsidijarni sporazum između BiH i FBiH potpisan je 1.9.2020. godine.
Rješenjem resornog federalnog ministra je imenovana Jedinica za provođenje Projekta, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom, uključujući i podkomponete za zdravstvo, socijalnu zaštitu. Za aktivnosti iz podkomponente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je Projektni tim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Podkomponente koje se odnose na Federaciju BiH su pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema, te socijalna zaštita i pomoć.
Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postała operativna krajem februara 2021. godine.