Vlada FBiH usvojila izmjene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Korisnici će imati mogućnost usporediti ponude različitih davatelja platnih usluga i donijeti odluku o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama

0
598
Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH

Ciljevi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojeg je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, jesu poboljšanje i razvoj unutarnjeg tržišta bankarskih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog natjecanja u sektoru bankarskih usluga stanovništvu.
Od ključne je važnosti, obrazloženo je, da korisnici razumiju naknade kako bi mogli usporediti ponude različitih pružatelja platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama. Uspostava jedinstvenih pravila omogućava jednostavan usporedni prikaz usluga i visine naknada vezanih uz račun za plaćanje. Korisnici će imati mogućnost usporediti ponude različitih davatelja platnih usluga i donijeti odluku o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama.
Izmjene i dopune Zakona propisuju način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će obuhvaćati naknade koje davatelj platnih usluga naplaćuje za najreprezentativnije, odnosno najčešće korištene platne usluge. Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom.
Dodatno, informativni dokument o naknadama morat će biti dostupan korisnicima u obliku kratkog dokumenta napisanog lako razumljivim riječima i jednostavnim za čitanje.
Davatelj platnih usluga dužan je korisnika, najmanje jedanput godišnje, besplatno informirati o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje. Na taj način korisnik će jedanput godišnje, na jednom dokumentu, biti detaljno informiran o svim naknadama i kamatama koje mu je zaračunao njegov davatelj platnih usluga u proteklih godinu dana, što dosad nije bio slučaj. Time će se korisnike dodatno osvijestiti o stvarnom iznosu naknada koje plaća na godišnjem nivou.
Agencija će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje različiti davatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg davatelja platnih usluga.
Propisani su uvjeti pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i njezine obaveze u tom slučaju, prvenstveno one koje se odnose na rokove za obavještenje korisnika. Banka ne smije otvaranje osnovnog računa uvjetovati ugovaranjem dodatnih usluga.
Nova zakonska rješenja utječu i na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, u vrijeme nastale ekonomske krize. Naime, uvođenje instituta osnovnog računa omogućava besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za ove kategorije.