Vlada FBiH: Za poticaj poduzetništvu 8,07 miliona KM

0
859
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna (grant).
Za izgradnju preduzetničkih zona predviđeno je 4,5 miliona KM, na ime poticaja inovatorima – pojedincima 50.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 100.000 KM.
Za unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 100.000 KM, za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000 KM, a za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede 50.000 KM.
Opstanak tradicionalnih i starih obrta bit će podržan sa 180.000 KM, a razvoj vezanih i posebnih obrta sa 500.000 KM.
Iznos od 850.000 KM namijenjen je za poticaj novoosnovanim subjektima male privrede, a za jačanje konkurentnosti malih i srednjh preduzeća predviđeno je 1.451.280 KM. Za tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) planiran je iznos od 190.000 KM.

Za kreditne poticaje maoj privredi milion KM

Vlada FBiH odobrila je utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu za 2019. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za realizaciju Programa ‘Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta’. Sredstva od 1 milion KM bit će plasirana putem Razvojne banke FBiH, na revolving osnovi, s rokom povrata do 2030. godine.
Ovi poticaji će, kao državna pomoć male vrijednosti, biti dodjeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od jedan posto.
Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.
Sredstva će biti dodjeljivana nakon javnog konkursa, a ukoliko ne budu raspodijeljena u cijelosti, novi javni konkurs može biti raspisan do kraja 2019. godine.

Za penzionisanje 794 radnika oko osam milion KM

Federalna vlada usvojila je informaciju o statusu i realizaciji kreditnih i grant sredstava koja su za uvezivanje radnog staža obezbijeđena iz budžeta FBiH od 2012. do 2018. godine putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i iz posebnog fonda Razvojne banke FBiH.
Kroz programe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u periodu 2012. – 2018. godina dodijeljeno je 7.997.774,42 KM za uvezivanje staža za 794 radnika, radi odlaska u penziju.
Kroz poseban fond Razvojne banke FBiH u periodu 2017.-2018. godine dodijeljeno je 13.363.932,51 KM za 738 radnika, kako bi ostvarili uslove za odlazak u penziju, kao i 14.651.333,49 KM za 2.868 radnika za uplate doprinosa za PIO/MIO, s ciljem uvezivanja radnog staža za određeno vremensko razdoblje.
Na dan 19.4.2019. godine na računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH bilo je 3.257.709,90 KM.