Vlada FBiH: Za regresiranje kamata privatnim preduzećima i poduzetnicima 6 miliona KM

0
267
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata u okviru Garancijskog fonda.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamate po ovom programu je 6 miliona KM.
Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade FBiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi, usljed poteškoća u poslovanju. Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou, u visini do 4,5 posto.
Postupak subvencionisanja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na odobrene kredite za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, te nova zapošljavanja.
Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju subjekti male privrede koji su kreditno zaduženi po postojećim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ili će biti zaduženi u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, koji su na snazi od 01.06.2021. godine.
Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine