Vlada FBiH dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

0
165
Vlada FBiH dala saglasnost za korekciju veleprodajne cijene prirodnog gasa

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2022. godine, koja iznosi 665 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,665 KM/Sm3.
U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
Zahtjev za novu cijenu podnio je Energoinvest d.d. Sarajevo, a na njega je, nakon analiziranja, mišljenje dalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Danas je, ujedno, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, produženo važenje utvrđene privremene tarife za Operatora transportnog sistema do 31.12.2022. godine.