Vlada FBiH: Za saniranje šteta od zemljotresa 700.000 KM

0
292
Sredstva su odobrena za saniranja posljedica od zemljotresa na području Hercegovine

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Federalne uprave civilne zaštite o stanju na područjima koja su pogođena zemljotresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i finansijskoj pomoći od strane Vlade FBiH, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.
Ujedno, danas je zaključeno da iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH bude izdvojeno 700.000 KM na ime pomoći u saniranju šteta na područjima FBiH koja su u periodu od 24.4. do 24.5.2022. godine pogođena zemljotresima.
Vlada je zadužila Federalni štab civilne zaštite i Federalnu upravu civilne zaštite da permanentno prate i analiziraju stanje na području FBiH i da, po potrebi i u okviru svojih nadležnosti, angažuju federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i federalne službe zaštite i spašavanja radi provođenja mjera zaštite i spašavanja.