Vlada FBiH: Zakon za spas privrede upućen u hitnu parlamentarnu proceduru

0
592
Ukida se skraćeno radno vrijeme za službenike i namještenike institucija FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, predložila da Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa bude donesen u Parlamentu FBiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 191. Poslovnika Predstavničkog i članom 186. Poslovnika o radu Doma naroda.
Pomenuti članovi Poslovnika predviđaju da zakon može biti donesen i po hitnom postupku ako postoji neodložna potreba i ako bi njegovo donošenje u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju FBiH.
Ovaj zakon je predložen s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće, s obzirom da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.
Zakon propisuje subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, obustavljaje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa, te uspostava Garancijskog fonda.
Odredbe ovog zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivati će se ovaj zakon, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Federalna vlada danas je Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dala na korištenje objekat bivšeg Armijsko medicinskog centra u krugu Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’, površine 1.560 kvadratnih metara.
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sačini ugovor kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina).